Giới thiệu

1. Tên gọi và Ngày thành lập

Ngày 22 tháng 06 năm 1999, Ngân hàng Lào Việt được thành lập trước sự chứng kiến của các vị lãnh đạo cao cấp của hai Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Ngoại Thương Lào (BCEL) với số vốn điều lệ ban đầu là 10.000.000 Đô la Mỹ.

Việc thành lập ngân hàng Liên doanh Lào - Việt là một mốc lịch sử quan trọng đánh dấu một bước phát triển mới, thân thiện, cụ thể trong quan hệ kinh tế hai nước, tăng cường hơn nữa nền tảng cho sự hợp tác chính trị, xã hội giữa hai Đảng, hai dân tộc.


2. Giá trị hướng tới


    - Khách hàng là trung tâm, là mục tiêu hoạt đông kinh doanh
    - Quản trị rủi ro là nền tảng của quản trị điều hành toàn hệ thống
    - Nhân sự và công nghệ là nhân tố quyết định sự thành công của LVB

3. Phương châm hoạt động


    - An toàn, gia tăng giá trị tài chính và tiện ích tối ưu cho khách hàng .
    - Bảo toàn và phát triển giá trị của người gửi tiền.
    - Vì quan hệ Lào – Việt
Nam, phát triển vốn chủ sở hữu, lợi ích của người lao động.

4. Sản phẩm dịch vụ


    Cung cấp những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng có chất lượng cao và tiện ích nhất như: sản phẩm tiền gửi, sản phẩm tín dụng, bảo lãnh & tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, tư vấn đầu tư & tài chính…

5. Mạng lưới Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt


    - Hội sở chính: Số 44, Đại lộ Lane Xang, Viêng chăn, CHDCND Lào
    - Chi nhánh Lao – Viet Bank tại Hà Nội, Việt Nam
    - Chi nhánh Lao – Viet Bank tại Pakse, Thủ phủ tỉnh Champasak, Lào
    - Chi nhánh Lao – Viet Bank tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
    - Chi nhánh Lao – Viet Bank tai Savannakhet, Lào

  

Ngân hàng điện tửQuên Password ?