Internet Banking

Internet Banking là dịch vụ mà Ngân hàng Lào Việt cung cấp cho khách hàng thông qua hệ thống Website. Khách hàng sẽ nhận được thông tin về Ngân hàng và tình hình giao dịch tài khoản của mình bằng truy cập vào website của Ngân hàng tại bất cứ điểm truy cập Internet nào và vào bất cứ thời điểm nào.  

1. Đối tượng sử dụng:

Tất cả các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài đang sinh sống, hoạt động tại Việt Nam có giao dịch tài khoản tiền gửi tại Lào Việt Bank TPHCM

2. Phạm vi Dịch vụ: 

  • Truy vấn thông tin miễn phí;  
  • Truy vấn số dư các tài khoản tiền gửi hoặc ký quỹ.
  • Truy vấn 10  giao dịch tài khoản gần nhất 

3. Cách thức đăng ký sử dụng Dịch vụ: 

Đăng ký tại điểm giao dịch của Ngân hàng tại TPHCM 

Kể từ thời điểm nhận được thông báo mật khẩu truy cập, Quý khách hàng có quyền sử dụng dịch vụ truy vấn thông tin qua Internet của Lào Việt Bank.

4. Cách thức sử dụng Dịch vụ:  

  • Khách hàng truy cập vào trang Web lvbhcm.com.vn, sử dụng mã truy cập và mật khẩu do Lào Việt Bank cấp để truy cập chương trình “Ngân hàng điện tử”  

  • Để bảo vệ quyền lợi của mình, ngay lần đầu truy cập chương trình, quý khách hàng vui lòng đổi mật khẩu bằng cách vào mục “Quản lý Password” để thực hiện. 
  • Ngay sau khi đăng nhập vào hệ thống, quý khách hàng sẽ được xem đầy đủ các thông tin về số dư và 10 giao dịch gần nhất của các tài khoản mà khách hàng đăng ký.
  • Số tài khoản tối đa quý khách hàng đăng ký là không giới hạn.
     

5. Cách sửa thông tin đã đăng ký: 

Quý khách hàng thông báo lại thông tin tại quầy giao dịch Ngân hàng tại TPHCM. Trong vòng 2h, thông tin tài khoản của quý khách sẽ được cập nhật.  

6. Đăng ký tạm ngừng sử dụng Dịch vụ:

Quý khách có thể thông báo ngừng dịch vụ tại điểm giao dịch Ngân hàng tại TPHCM Sau khi nhận được yêu cầu của khách hàng, Lào Việt Bank sẽ kiểm tra và cho ngưng dịch vụ theo yêu cầu của quý khách trong vòng 24h.  

8. Bộ phận hỗ trợ:

Các vướng mắc phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch vụ Internet Banking của Lào Việt Bank, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với số điện thoại sau: 083.9254115 để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất. 

Ngân hàng Lào Việt hân hạnh phục vụ Quý khách! 

 

  

Ngân hàng điện tửQuên Password ?