Thu đổi ngoại tệ

  • Là dịch vụ LVB cung cấp cho khách hàng có nhu cầu đổi ngoại tệ để lấy VND.
  • Ngoại tệ sẽ được thu đổi với tỷ giá niêm yết trong thời gian nhanh nhất.
  • Không cần chứng minh nguồn gốc ngoại tệ.
  • Không bị hạn chế số lượng ngoại tệ tối đa.
  

Ngân hàng điện tửQuên Password ?