Thu chi tiền mặt tại đơn vị

Dịch vụ thu hộ tiền mặt

Quý Doanh nghiệp có nhu cầu trong việc thu tiền hàng hóa/dịch vụ ngay tại văn phòng, trụ sở của Quý Doanh nghiệp hoặc của  đại lý, đối tác… sẽ được LVB thực hiện việc thu hộ tiền mặt tại địa điểm do Quý Doanh nghiệp chỉ định và ghi Có vào tài khoản của Quý Doanh nghiệp mở tại LVB ngay trong ngày.


Chi hộ tiền mặt tận nơi

Quý Doanh nghiệp có nhu cầu lĩnh tiền mặt với số lượng lớn hoặc chi tiền, thanh toán bằng tiền mặt cho đối tác, đại lý… LVB thực hiện việc chi hộ tiền mặt tại địa điểm do Quý Doanh nghiệp chỉ định.

  

Ngân hàng điện tửQuên Password ?