Sản phẩm cho vay có tài sản đảm bảo

Sản phẩm Cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm của LVB TPHCM đáp ứng mọi nhu cầu vay vốn cho mục đích tiêu dùng như mua sắm nhà để ở, sửa chữa nhà, mua ô tô… của Quý khách với số tiền vay có thể lên tới 4 tỷ đồng.

1. Tiện tích của sản phẩm

 • Giúp khách hàng có ngay nguồn tài chính đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng như mua sắm nhà để ở, sửa chữ nhà, mua ô tô….. và cải thiện đời sống.
 • Thời gian vay nhanh chóng, thủ tục vay đơn giản.

2.  Đối tượng khách hàng

 • Cá nhân người Việt Nam hiện đang sinh sống hoạt động và cư trú hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.
 • Có thu nhập ổn  định, đủ đảm bảo khả năng trả nợ cho Ngân hàng
 • Có tài sản đảm bảo (TSĐB) thuộc sở hữu hợp pháp, của khách hàng vay hoặc tài sản bảo lãnh của bên thứ ba: bất động sản, động sản. 

3. Đặc tính

 • Thời hạn cho vay: Tối đa 84 tháng.
 • Mức cho vay: Tối đa 4 tỷ đồng.
 • Lãi suất: Theo quy định hiện hành của LVBHCM từng thời điểm.
 • Phương thức trả nợ: Gốc lãi trả hàng tháng, trong đó.
 • Nợ gốc được tính bằng tổng dư nợ chia cho số tháng theo thời hạn vay.
 • Nợ lãi được tính trên dư nợ gốc giảm dần. 

4. Hồ sơ vay vốn

 • Giấy đề nghị vay vốn.
 • CMND, Hộ khẩu/tạm trú của khác hàng vay và/hoặc bên thứ ba (nếu có).
 • Giấy tờ pháp lý thể hiện tình trạng hôn nhân của KH vay và/hoặc của bên thứ ba (nếu có)
 • Các giấy tờ liên quan đến TSĐB, tài sản bảo lãnh của bên thứ 3
 • Giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập
 • Giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay. 
 • Các giấy tờ khác có liên quan đến khoản vay được LVB TPHCM yêu cầu.

      Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ:

       Phòng Tín dụng, điện thoại: 083.9254 101 hoặc 083.9254 106

 

  

Sản phẩm cho vay cầm cố giấy tờ có giá

Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá là sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng sở hữu sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá và có nhu cầu cầm cố sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá để vay vốn hoạt động sản xuất kinh doanh hay tiêu dùng.

1. Lợi ích của khách hàng:

 • Đáp ứng nhanh nhu cầu vốn của khách hàng mà không bị mất lãi suất khi giấy tờ có giá chưa đến hạn thanh toán.
 • Lãi suất cho vay cạnh tranh
 • Thủ tục linh hoạt, thời gian thẩm định và quyết định cho vay không quá 2 giờ. 

2. Đối tượng khách hàng và điều kiện:

 • Cá nhân sở hữu giấy tờ có giá hoặc có văn bản ủy quyền của chủ sở hữu được chứng thực bởi LVBHCM

 3. Các loại giấy tờ có giá LVBHCM cho vay cầm cố:

 • Trái phiếu chính phủ: trái phiếu kho bạc, tín phiếu kho bạc và trái phiếu đầu tư của Chính phủ.
 • Các loại giấy tờ có giá do Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt và các ngân hàng thương mại quốc doanh khác phát hành gồm: trái phiếu, kỳ phiếu, sổ tiết kiệm.

4.  Đặc điểm của sản phẩm

 • Thời gian cho vay không lớn hơn thời gian thanh toán còn lại của giấy tờ có giá.
 • Mức cho vay tùy từng trường hợp cụ thể nhưng phải tuân theo nguyên tắc cho vay tối đa của LVBHCM.
 • Sử dụng chính Giấy tờ có giá làm tài sản cầm cố.             

5. Hồ sơ vay vốn:

 • CMND/ Hộ chiếu còn hiệu lực của người cầm cố.
 • Bản gốc giấy tờ có giá.
 • Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu của LVBHCM

       Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ:

       Phòng Tín dụng, điện thoại: 083.9254 101 hoặc 083.9254 106

  

Ngân hàng điện tửQuên Password ?