Bảo lãnh nhận hàng

Quý khách hàng là tổ chức trong nước hoặc nước ngoài có thể sử dụng dịch vụ "Bảo lãnh đối ứng" của Lào Việt Bank với nội dung cấp bảo lãnh là cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính cho bên bảo lãnh trong trường hợp bên bảo lãnh phải trả thay cho quý khách hàng.

  

Ngân hàng điện tửQuên Password ?