Cho vay đáp ứng nhu cầu vốn lưu động ngắn hạn

1. Tiện ích của sản phẩm

 • Đáp ứng nhu cầu tài chính cho các mục đích như mua vật tư, hàng hoá, chi phí nhân công, nguyên-nhiên vật liệu …của doanh nghiệp.
 • Quý khách hàng sẽ được tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính doanh nghiệp.
 • Chính sách lãi suất cho vay linh hoạt và cạnh tranh.
 • Thủ tục nhanh gọn, đơn giản và thuận tiện. Ngân hàng cam kết trả lời mọi đề nghị vay vốn của khách hàng một cách nhanh nhất có thể, thời gian tối đa không quá 5 ngày.

2. Đối tượng khách hàng

 • Các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn lưu động đáp ứng đủ các điều kiện của LVBHCM

3. Điều kiện vay vốn

 • Có phương án kinh doanh khả thi theo đánh giá của LVBHCM và mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp theo quy định của pháp luật và phù hợp với định hướng hoạt động tín dụng của LVBHCM trong từng thời kỳ.
 • Doanh nghiệp hoạt động có lợi nhuận, không có lỗ, âm vốn chủ sở hữu trong ba năm tài chính gần nhất.
 • Phải có vốn tự có và coi như tự có tham gia vào phương án kinh doanh với tỷ lệ tương ứng theo mức đánh giá của LVBHCM.

 • Không có nợ từ nhóm 3 trở lên tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào tại thời điểm vay vốn và trong vòng 01 năm gần nhất.

 • Được LVBHCM thẩm định và xác định là có đủ nguồn trả cả nợ gốc và lãi tiền vay trong thời hạn cam kết.

 • Nếu khách hàng vay vốn bằng ngoại tệ sẽ phải đáp ứng các điều kiện về quản lý ngoại hối theo quy định của chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước và của LVBHCM.

Những trường hợp cho Doanh nghiệp vay vốn ngoại tệ.

 • Cho vay để thanh toán tiền nhập khẩu các mặt hàng được phép theo quy định của Nhà nước.
 • Thanh toán gốc và lãi tiền vay, khách hàng vay bằng đồng tiền nào và phải trả bằng đồng tiền đó. LVBHCM sẽ hỗ trợ khách hàng chuyển đổi ngoại tệ để thu nợ trong khả năng cân đối nguồn ngoại tệ và phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Điều kiện về tài sản đảm bảo

 • Tài sản phải thuộc sở hữu của khách hàng, bên bảo lãnh.
 • Tài sản được Pháp luật cho phép giao dịch như mua, bán, tặng cho, chuyển đổi, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh và các giao dịch khác.
 • Tài sản không có tranh chấp về quyền và nghĩa vụ hợp pháp trong quan hệ pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm.
 • Những tài sản dễ cháy, nổ, trộm cắp, hoặc dễ gây rủi ro khi vận hành, khai thác và các tài sản đảm bảo khác mà pháp luật quy định phải bảo hiểm thì khách hàng, bên bảo lãnh phải mua bảo hiểm tài sản trong thời hạn của các giao dịch với LVBHCM dựng các tài sản đó làm bảo đảm.  

Loại tài sản đảm bảo

 • Tài sản cầm cố: số dư trên tài khoản tiền gửi, kim khí và đá quý, trái phiếu, cổ phiếu, sổ tiết kiệm, …
 • Tài sản thế chấp: Máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, hàng hóa, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất, quyền sử dụng đất, quyền đòi nợ, quyền tác giả ..

Các hình thức vay vốn

 • Vay theo món: là các khoản vay cụ thể dựa trên nhu cầu vốn của từng phương án kinh doanh của khách hàng, trong đó xác định rõ mục đích sử dụng vốn vay, thời hạn cho vay, ngày thu nợ. Mỗi thương vụ, mỗi phương án, mỗi nhu cầu vay vốn của khách hàng là một món vay, thời hạn cho vay là đến khi kết thúc phương án kinh doanh, lãi được thu hồi hàng tháng, vốn được thu hồi khi kết thúc thương vụ.
 • Vay theo hạn mức: Ngân hàng căn cứ vào kế hoạch kinh doanh của khách hàng trong một giai đoạn nhất định để xác định một hạn mức tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn lưu động thường xuyên của khách hàng trong cả một chu kỳ kinh doanh. Căn cứ vào hạn mức tín dụng được cấp, mỗi lần giải ngân khách hàng chỉ cần lập phương án kinh doanh, giấy nhận nợ cho Ngân hàng xem xét và giải ngân. Vay theo hạn mức đảm bảo nguồn tài chính thường xuyên phục vụ sản xuất kinh doanh và đơn giản hoá một phần thủ tục vay vốn.

Thời hạn cho vay: Tín dụng vốn lưu động theo món và theo hạn mức có thời hạn không quá một năm.

Loại tiền cho vay: VND hoặc ngoại tệ.

 

4. Hồ sơ vay vốn

Trường hợp khách hàng là pháp nhân

 • Giấy phép thành lập doanh nghiệp (nếu có), Đăng ký kinh doanh, Giấy phép hành nghề (đối với các ngành nghề cần giấy phép), Đăng ký mã số thuế.

 • Quyết định bổ nhiệm Giám đốc (Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng.

 • Điều lệ hoạt động của công ty.
 • Quy chế về quản lý tài chính (nếu có) hoặc Quy chế về quản lý tài chính của Tổng công ty (đối với các khách hàng vay vốn là Tổng công ty).
 • Biên bản họp Hội đồng Quản trị công ty về việc uỷ quyền cho Giám đốc công ty vay vốn Ngân hàng (tham chiếu theo điều lệ công ty).
 • Hồ sơ tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Báo cáo về tình hình hoạt động trong thời gian gần nhất (hợp đồng ký kết, hóa đơn, danh sách khách hàng, doanh số…).
 • Các báo cáo tài chính trong hai năm gần nhất và quý gần nhất: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Thuyểt minh báo cáo tài chính (nếu có), Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (nếu có).
 • Các giấy tờ liên quan tới phương án kinh doanh hoặc kế hoạch kinh doanh.
 • Đơn xin vay vốn  (theo mẫu và hướng dẫn của ngân hàng)
 • Phương án kinh doanh, các hợp đồng, hóa đơn đầu vào, đầu ra. 
 • Trường hợp khách hàng vay vốn bằng ngoại tệ phải có các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện vay ngoại tệ theo quy định quản lý ngoại hối như: Hợp đồng xuất nhập khẩu, Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu, Giấy phép nhập khẩu (đối với các mặt hàng phải có giấy phép)…
 • Với tài sản thế chấp là bất động sản, các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản và quyền sử dụng đất.
 • Với tài sản thế chấp là phương tiện vận tải đang lưu hành: giấy đăng ký (kèm hồ sơ xe giao chủ xe giữ), giấy đăng kiểm, chứng nhận bảo hiểm.
 • Với tài sản thế chấp là phương tiện vận tải trong kho: các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hoá như Hợp đồng mua bán, hoá đơn tài chính và/hoặc bộ chứng từ nhập khẩu, tờ khai nguồn gốc xe nhập khẩu và đăng kiểm.
 • Với tài sản thế chấp là máy móc thiết bị, hàng hoá trong kho: các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hoá như Hợp đồng mua bán, hoá đơn tài chính và/hoặc bộ chứng từ nhập khẩu, các phiếu thu hoặc chứng từ chuyển khoản chứng minh đã thanh toán tiền cho bên bán.
 • Nếu cầm cố giấy tờ có giá phải là bản chính các giấy tờ có giá đó.
 • Nếu thế chấp bằng quyền đòi nợ phải có giấy tờ chứng minh quyền đòi nợ như Biên bản bàn giao/Biên bản nghiệm thu/Biên bản đối chiếu công nợ…, hồ sơ khoản nợ: Hợp đồng kinh tế, hóa đơn tài chính; xác nhận cam kết của bên Nợ chỉ thanh toán khoản nợ cho khách hàng vay vốn của LVBHCM về tài khoản của khách hàng tại LVBHCM (nội dung này phải được đại diện thẩm quyền của LVBHCM chấp nhận).
 • Chứng nhận bảo hiểm tài sản trong những trường hợp pháp luật và LVBHCM quy định

Trường hợp khách hàng là thể nhân

 • Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu, địa chỉ, đăng ký kinh doanh (nếu vay vốn kinh doanh).
 • Hồ sơ phương án vay vốn: Giải trình về phương án sử dụng tiền vay và nguồn trả nợ; hồ sơ chứng minh năng lực tài chính…
 • Hồ sơ về tài sản đảm bảo: (tương tự với khách hàng pháp nhân).
  

Ngân hàng điện tửQuên Password ?